Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 7 พ.ค.2558  เวล08.00 น. ณ หอประชุมอาคาวังเด็ก CBAC การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา CBAC