Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์  สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 077-541752-3