Get Adobe Flash player

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน 1 อัตรา วิชาเอกนาฏศิลป์  สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 077-541752-3