Get Adobe Flash player

ให้นักเรียน นักศึกษา นำกุหลาบแดงแล้วแต่ศรัทธา พร้อมธูป ๙ ดอก มาร่วมพิธี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์