Get Adobe Flash player

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา2559 โดยเริ่มขบวนจากตลาดอวยชัย 2 เพื่อนำเทียนไปถวายให้กับวัดขันเงิน(พระอารามหลวง)  วัดพิชัยธาราราม(วัดต้นกุล)  วัดเทพวงศ์วราราม(วัดเขาแงน)