Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา2559 โดยเริ่มขบวนจากตลาดอวยชัย 2 เพื่อนำเทียนไปถวายให้กับวัดขันเงิน(พระอารามหลวง)  วัดพิชัยธาราราม(วัดต้นกุล)  วัดเทพวงศ์วราราม(วัดเขาแงน)