Get Adobe Flash player

กิจกรรมอำเภอยิ้ม  นายก...พบประชาชน  จัดโดยนักศึกษาภาคสมทบ สาขาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ  วัดราษร์บำรุง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร