Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บกิจกรรมอำเภอยิ้ม  นายก...พบประชาชน  จัดโดยนักศึกษาภาคสมทบ สาขาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ณ  วัดราษร์บำรุง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร