Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ได้จัดทำกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา09.09 น. โดยพร้อมเพรียงกัน