Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทีม CBAC โปรดักชั่น เข้าร่วมWork Shop "อาชีวะ ทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม