Get Adobe Flash player

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน/นักศึกษา แกนนำ สถานศึกษาคุณธรรม”