Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา ร่วมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก