Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บนักเรียน ปวช.1-2 เข้าร่วมโครงการสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง "หนึ่งสถานพินิจฯ หกสถานศึกษา" วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอคารวังวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ