Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการรำลึกวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอาคารังเด็ก วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ