Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดขันเงินพระอารามหลวง วัดพิชัยธาราราม(ต้นกุล) วัดเทพวงศ์วราราม(เขาแงน) วันที่ 7 กรกฎาคม 2560