Get Adobe Flash player

บริการทางการศึกษา

สมาชิกเข้าสู่เว็บนักเรียน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วันที่ 13  กรกฎาคม 2560