Get Adobe Flash player

นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 32 วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561   ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)  จังหวัดนครศรีธรรมราช