Get Adobe Flash player

นางสาวสาริยา  มัยโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ นำนายกฤษณะ  จี๋คีรี นักศึกษาระดับชั้นปวส. ปีที่2 สาขาการบัญชี เข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา