เปิด สมัครเรียนในระบบออนไลน์ ได้แล้ว หรือสนใจ เข้ามาสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

***มีทุนการศึกษา****